Zakłady pracy

Oznakowanie hal produkcyjnych i hal przemysłowych

Specjalizujemy się w projektowaniu oznakowania obiektów przemysłowych różnej wielkości. Projektujemy oznakowanie hali produkcyjnej, hali przemysłowej oraz każdego innego obiektu, w którym odbywa się produkcja. Przy projektowaniu oznakowania poziomego i pionowego hali korzystamy z naszego bogatego doświadczenia w realizowaniu tego typu zleceń. Pozwala nam to dobrać najlepsze rozwiązania do indywidualnych potrzeb i preferencji klientów oraz wykonać oznakowanie hali na  wysokim poziomie i w ramach wcześniej ustalonego budżetu.

Jakie są zalety z oznakowania hal produkcyjnych?

Korzyści związane z wyznaczeniem dróg transportowych na hali produkcyjnej są bardzo duże. Przede wszystkim dają wymierne korzyści finansowe. W miejscach, gdzie przemieszcza się wiele ciężkiego sprzętu, poruszają się pieszo lub na wózkach widłowych ludzie, każde zachwianie płynności ruchu i każda kolizja lub wypadek, generują po stronie pracodawcy bardzo duże koszty.

Ponadto prawidłowe oznakowanie hali produkcyjnej ma duży wpływ na bezpieczeństwo pracowników. Niezwykle istotne jest tu odpowiednie zaprojektowanie skrzyżowań komunikacyjnych oraz wyznaczenie miejsc zagrożonych upadkiem a także wskazanie bezpiecznych dróg ewakuacji.

Dlaczego warto powierzyć nam oznakowanie hal produkcyjnych?

Na etapie projektu uwzględniamy wszystkie strefy wymagające oznakowania – ciągi komunikacyjne, drogi transportowe, gniazda produkcyjne, drogi ewakuacyjne, obszary potencjalnych kolizji lub upadków (rampy, słupy, schody). Dbamy, aby układ malowanych linii był przejrzysty dla użytkowników obiektu oraz ułatwiał im bezpieczne poruszanie się po terenie zakładu. Tworzony przez nas system oznaczeń wpływa pozytywnie na ograniczenie wypadków i tym samym przyczynia się do zwiększenia efektywności organizacji produkcji. Do malowania linii używamy profesjonalnych malowarek oraz specjalnie dobranych farb, co zapewnia im wyjątkową trwałość oraz estetyczny wygląd.


Malowanie linii w zakładzie pracy

Zakres prac związanych z oznakowaniem zakładów pracy

Do głównych zadań, jakie wykonujemy w zakresie aranżacji przestrzeni w zakładach pracy , należą:

  • malowanie linii wydzielających drogi transportowe dla wózków widłowych,
  • malowanie linii wyznaczających ciągi komunikacyjne dla pracowników
  • malowanie pól odkładczych i stref wyłączonych z ruchu (np.: p.poż.)
  • wyznaczanie pól Systemu 5S
  • wykonanie oznakowania ostrzegawczego (żółto-czarne pasywokół ramp, krawędzi i słupów),
  • malowanie linii wokół regałów,
  • naniesienie niezbędnych piktogramów, symboli, napisów i znaków BHP,
  • wykonanie oznakowania pionowego.

Kontakt

ul.Krzycka 71A lok.2
53-019 Wrocław