Usuwanie oznakowania

Usuwanie oznakowania poziomego

Jesteśmy specjalistami z zakresu nanoszenia oznaczeń poziomych na różnego rodzaju powierzchniach. Wiedza i doświadczenie zdobyte w w malowaniu natryskowym oznaczeń w halach, magazynach, parkingach i obiektach sportowych pozwala nam również na świadczenie profesjonalnych usług w zakresie usuwania oznakowań poziomych.

Kiedy niezbędne jest usunięcie oznakowania poziomego?

Usuwanie oznakowań poziomych jest niezbędne, nie tylko w sytuacji, kiedy konieczna jest zmiana organizacji ruchu w obiektach przemysłowych, ale również, kiedy potrzebne jest odnowienie istniejącego oznakowania i przygotowanie podłoża pod malowanie nowych oznaczeń. Oznakowanie poziome można usunąć w sposób chemiczny lub mechaniczny.

Mechaniczne usuwanie oznakowania poziomego

Mechaniczne usuwanie oznakowania z posadzki betonowej wykonuje się przy pomocy szlifierki diamentowej podłączonej do odkurzacza przemysłowego. Ścierana jest górna warstwa wraz z nieaktualnym oznakowaniem. Tego rodzaju metoda ingeruje w strukturę podłoża.

Usunięcie oznakowania z podłoża bitumicznego na drogach i parkingach  jest wykonywane przy pomocy frezarek spalinowych. Ich specjalne frezy usuwają od 2 do 3 mm wierzchniej warstwy asfaltu.

Chemiczne usuwanie oznakowania poziomego

Metoda ta, w odróżnieniu od metody mechanicznej, pozwala na usuwanie linii i oznaczeń BHP bez ingerencji w strukturę posadzki. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy obiekt magazynowy jest wynajmowany i podlega rygorystycznym warunkom zdania hali po zakończeniu okresu najmu. Chemiczne usuwanie starego oznakowania poziomego z posadzki betonowej i epoksydowej odbywa się przez ręczne lub maszynowe nałożenie specjalnej substancji mającej na celu rozluźnienie i rozpuszczenie warstwy farby.

 


Usuwanie linii poziomych

Usuwanie linii poziomych

  • usuwanie mechaniczne
  • usuwanie chemiczne

Kontakt

ul.Krzycka 71A lok.2
53-019 Wrocław